Tävlingsvillkor - Race to Espana 2019 

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken i den mån de kan användas för tävlingens spelform. Dessutom gäller de lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställt.

Deltagare

Ett lag måste bestå av två spelare för att få delta. Följande krav ställs på lagmedlemmarna:

Medlemskap

Alla lagmedlemmar måste vara aktiva medlemmar i en golfklubb.

Ålder

Samtliga lagmedlemmar måste ha fyllt 18 år senast den 28 november 2019 för att kunna vinna resan.

Handicap

Handicapgränsen är 54 men det högsta exakta handicap som får tillgodoräknas är 34,0. Alla lagmedlemmar måste ha Exakt tävlingshandicap för att ta emot pris.

Omfattning och spelform

Race to Espana 2019 består av 32 kvaltävlingar och en stor final som spelas i Spanien. Varje kvaltävling är sin egen och därmed finns olika startomgångar.
Kanonstart och rullande används och varje
klubb sätter sitt eget tak på antal deltagare.

Kvalificering

Det bästa laget i varje deltävling kvalificerar sig till finalen som spelas på Alcaidesa Golf den 1 december - 8 december 2019. Ett lag från Order of Merit kvalificerar sig även till finalen. Kvalificering innebär att man får flyg, boende och golf betalt enligt det förbokade datumen som gäller (1-8 dec alt 2-8 dec), kan man inte delta vid dessa datum så kan resan INTE överlåtas till någon annan.

Laget måste vara intakt ända från kvaltävling till final. Lag som lämnar återbud till finalen ersätts inte. I deltävlingarna och i finalen spelar damer från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar. Varje klubb väljer själv vilket som är standardtee. 
Varje klubb har möjlighet att anpass tee för äldre så länge det kan ske för båda könen och i samspråk med tävlingsledningen.
Spelplatser för kvaltävlingarna och
mer information om OoM finner du på vår hemsida www.racetoespana.se

Spelform

Spelformen är tvåmanna scramble slaggolf. Varje lag består av två lagmedlemmar. Samtliga lagmedlemmar slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Laget måste välja minst sex slag från tee av varje lagmedlem. Lagmedlemmarna placerar därefter sina bollar, inom ett scorekort (dock inte närmare hålet eller byta klipphöjd), i valfri ordning och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock får det ursprungliga läget i bunker återskapas genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd och stå i den tänkta spellinjen.

Undantag: Om laget väljer en boll i ett pliktområde skall den bollen spelas först och som den ligger, den andra lagmedlemmen får placera sin boll precis som vanligt.Handicapreducering och spelhandicap

1. Spelaren med lägst spelhandicap multiplicerar sitt spelhandicap med 0,5.

2. Spelaren med högst spelhandicap multiplicerar sitt spelhandicap med 0,2.

3. Produkterna från punkt 1-2, inklusive eventuella decimaler, adderas.

4. Summan (med decimaler), blir lagets spelhandicap.

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

1. Spelhandicapmetoden (lag med lägre sammanlagt spelhandicap rangordnas före)

2. Matematiska metoden (lägsta sammanlagda bruttoresultat på de sista 9, sista 6, sista 3 och sista hålet rangordnas före)

3. Lottning

Anmälan

Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång bestäms av varje enskild tävlingsplats. Anmälningsavgiften i varje kvaltävling är 295 kr/person. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken.

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Anmälningsordning gäller som urvalsprincip när fler lag anmält sig än det finns platser i tävlingen. De först anmälda lagen i varje startomgång erbjuds plats i kvaltävlingarna.

Övriga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje deltävling är avgjord. Priser som inte avhämtas av laget eller anmält ombud för laget vid prisutdelningen tillfaller nästa placerade lag.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat enligt regel 6-6c när laget har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Publiceringsrättigheter

Vid anmälan till tävling har ni godkänt att ni möjligtvis kommer kunna vara med på bilder/film som kan komma att publiceras på Race to Espanas sociala medier, hemsida och i reklambroschyrer eller liknande för tävlingen. Om ni inte önskar vara med på bild meddelas detta vid incheckning innan start. Alla deltagare kan också kontakta oss på racetoespana@gmail.com om de önskar någon upplagd bild borttagen.


Ni godkänner även genom anmälan till tävling att ni samtycker till att ta emot vårt nyhetsbrev på mail för att följa det senaste som hänt, tourens utveckling, erbjudanden och information om Race to Espanas resor. Deltagarens uppgifter delas inte till något annat företag utan används endast utav Race to Espana för informations/reklamutskick. Ni kan självklart avprenumerera på detta när som helst genom enkelt avanmälan i utskickets sidfot eller genom att maila oss (se mail ovan).

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att laget diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsregel Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

Undantag: Spelare som kan uppvisa tillstånd från sin hemmaklubb.

Avbrott i spelet (anm. i Regel 6-8b)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler.
Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas
enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart och gå in till klubbhuset - En lång signal med sirén.
Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Svenska Golfförbundet har godkänt tävlingsbestämmelserna och sanktionerat arrangemanget

TD: Niclas Roots 076 061 64 19
Ass TD: Hanna Gröndahl 070 748 93 93

www.000webhost.com